dialog

Encyklopedia PWN

dialog
[łac. dialogus < gr. diálogos ‘rozmowa’],
filoz. w filozofii ustna lub spisana wymiana zdań, myśli, poglądów, argumentów, dokonująca się pomiędzy osobami lub w świadomości jednej tylko osoby, mająca na celu poznanie prawdy lub przekazanie jej drugiemu człowiekowi, stworzenie międzyosobowej więzi lub przestrzeni dla wspólnego działania.
dialog
[łac. dialogus < gr. diálogos ‘rozmowa’],
rozmowa między dwiema lub kilkoma postaciami, podstawowa struktura językowa dramatu;
dialog
[łac. dialogus < gr. diálogos ‘rozmowa’],
utwór lit. lub filoz. napisany w formie rozmowy;
miesięcznik zał. 1956 w Warszawie;
spotkania przedstawicieli 2 lub więcej religii w celu wzajemnego poznania doktryny, kultu, zasad etycznych, instytucji oraz podjęcia współpracy w zakresie realizacji ogólnoludzkich wartości humanistycznych.
kwartalnik kult., wyd. od 1996 w Oświęcimiu przez Stow. Romów w Polsce, w języku polskim;
miesięcznik Społecznego Towarzystwa Oświatowego, adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz wyższych;
teksty zawierające naukę Konfucjusza, Lunyu.
filozofia dialogu, zwana również filozofią spotkania,
nurt filozofii XX w., w którym dialog jest punktem wyjścia, zasadą wszelkiego myślenia i poznawania oraz przedmiotem filozoficznej refleksji.
instytut nauk.-badawczy przy wydziale teol. Uniw. Kard. Stefana Wyszyńskiego (do 1999 ATK), zał. 1994;
Tunezyjski Kwartet na rzecz Dialogu Narodowego, fr. Quartet du dialogue national,
organizacja tunezyjska;
Platon, właśc. Arystokles, gr. Plátōn, Aristoklḗs, łac. Plato, Aristocles, ur. ok. 427, prawdopodobnie w Atenach (wg niektórych świadectw na wyspie Eginie), zm. 347 p.n.e., Ateny,
jeden z najsłynniejszych filozofów starożytnych Grecji; uczeń Sokratesa i nauczyciel Arystotelesa, założyciel Akademii Platońskiej.
Buber Martin, ur. 8 II 1878, Wiedeń, zm. 13 VI 1965, Jerozolima,
żydowski filozof, pedagog, jeden z twórców filozofii dialogu, badacz chasydyzmu.
Dürrenmatt Friedrich, ur. 5 I 1921, Konolfingen, zm. 14 XII 1990, Neuchâtel,
szwajcarski pisarz, reżyser i teoretyk teatru, tworzący w języku niemieckim.
ekumenizm, ekumenia
[gr.],
dzieło pojednania i zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich i samych chrześcijan.
Chrostowski Waldemar, ur. 1 II 1951, Chrostowo (Mazowsze),
teolog i duchowny katolicki;
Eliot
[ẹliət]
Thomas Stearns Wymowa, ur. 26 IX 1888, Saint Louis (stan Missouri), zm. 4 I 1965, Londyn,
anglo-amerykański poeta, dramatopisarz i krytyk literacki.
Wesker
[uẹskər]
Sir Arnold, ur. 24 V 1932, Londyn, zm. 12 IV 2016, Brighton,
dramatopisarz angielski;
Bond Edward Wymowa, ur. 18 VII 1934, Londyn,
dramatopisarz angielski;
dramat
[gr. dráma ‘działanie’],
jeden z 3 rodzajów literackich;

Słownik języka polskiego PWN

dialog
1. «rozmowa dwóch osób, zwłaszcza bohaterów powieści, sztuki lub filmu»
2. «utwór literacki niesceniczny, napisany w formie rozmowy»
3. «szereg rozmów, negocjacji i innych działań mających doprowadzić do porozumienia między stronami konfliktu»

• dialogowy, dialogiczny • dialogowo • dialogowość
filozofia dialogu, spotkania «kierunek w filozofii współczesnej uznający za cel komunikację z drugim człowiekiem, Bogiem, światem, która jest możliwa dzięki potraktowaniu ich jako partnerów w dialogu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia