dialektycznego

Encyklopedia PWN

marksistowska nauka o najogólniejszych prawach rozwoju przyrody i społeczeństwa oraz o podstawach ich poznania;
filoz. rodzaj negacji realnej, zmiana jakościowa przedmiotu (zjawiska), z którą wiąże się jego przejście na nowy, wyższy stopień rozwoju.
teologia dialektyczna, teologia kryzysu,
kierunek w teologii ewangelickiej XX w., zapoczątkowany po I wojnie światowej.
dialektyka
[gr. dialektikḗ (téchnē) ‘dialektyczna (sztuka)’ < diá ‘roz’, ‘przez’, ‘poprzez’, lego ‘mówię’, ‘łączę’, ‘zbieram’],
w filozofii pojęcie podlegajace wielowiekowej ewolucji, używane w kilku różnych znaczeniach.
koncepcja stworzona przez K. Marksa i rozwijana przez jego następców w obrębie filozofii, ekonomii, socjologii i wszystkich nauk, które dotyczą człowieka i jego działania w świecie.
Cornforth
[kọ:rnfərŧ]
Maurice, ur. 1909, zm. 1980,
ang. filozof i działacz społ.;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia