diakaustyka

Encyklopedia PWN

diakaustyka
[gr.],
fiz. rodzaj → kaustyki.
kaustyka
[gr.],
powierzchnia kaustyczna,
powierzchnia będąca zbiorem punktów przecięcia się sąsiadujących promieni świetlnych (stycznych do niej) należących do jednej wiązki, które wyszły z jednego punktu pod różnymi kątami i zostały przez układ opt. załamane (diakaustyka) lub odbite (katakaustyka);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia