diagnostyczne

Encyklopedia PWN

wizualizacja narządów wewn. człowieka metodami nieinwazyjnymi za pomocą specjalistycznej aparatury diagnostycznej;
barwniki specjalne stosowane w diagnostyce medycznej;
ściśle zdefiniowany wg kryteriów ilościowych (ustalonych za pomocą uzgodnionej metodyki analitycznej) odpowiednik genetycznego poziomu glebowego;
metoda diagnostyczna, wziernikowanie przełyku;
dział patologii zajmujący się badaniem mikroskopowym zmienionych chorobowo tkanek, usuniętych jako część operacji leczącej albo pobranych jako wstępne badanie diagnostyczne (biopsja);
operacja
[łac. operatio ‘działanie’],
zabieg operacyjny, zabieg chirurgiczny,
med. wszelkiego rodzaju czynności chirurgiczne, diagnostyczne lub leczn. połączone z naruszeniem ciągłości powłok ciała i/lub otwarciem jam ciała, wykonywane na tkankach i narządach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia