diaftorytami

Encyklopedia PWN

diaftoreza
[gr.],
metamorfizm wsteczny, metamorfizm regresywny,
wtórne przeobrażenia skał metamorficznych dokonujące się pod wpływem temperatur i ciśnień niższych od tych, które spowodowały poprzednie przemiany (metamorfizm);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia