detonacyjne

Encyklopedia PWN

silnik pulsacyjny, w którym występuje detonacyjne spalanie paliwa;
zjawisko jednoczesnego występowania w materiale wybuchowym fali uderzeniowej i wywołanej przez nią reakcji chem., z której uwalniane ciepło wyrównuje straty energ. powstałe podczas sprężania ośr.;
wielkość charakteryzująca odporność paliwa ciekłego na spalanie detonacyjne w silnikach spalinowych z zapłonem iskrowym;
detonacja
[łac. detonare ‘zagrzmieć’],
wybuch przebiegający ze stałą, maks. dla danych warunków prędkością liniową (rzędu kilku tys. m/s);
nanoszenie — za pomocą niektórych technologii spawalniczych (spawanie), bądź przez rozpylanie w strumieniu sprężonego powietrza lub gazu ochronnego, warstwy metalu lub stopu (metalizowanie), związków niemetalicznych, materiałów ceramicznych lub tworzyw sztucznych na podłoże natryskiwanej części, przy czym nakładana warstwa nie jest przetopiona z podłożem, lecz połączona z nim adhezyjnie lub mechanicznie;
proces technol., którego celem jest nadanie wytwarzanym produktom wymaganych kształtów (o. ubytkowa, obróbka plastyczna) albo właściwości fiz. i chem. (obróbka cieplna, obróbka cieplno-chemiczna, obróbka cieplno-plastyczna) bądź magnet. (obróbka cieplno-magnetyczna);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia