detektorem

Encyklopedia PWN

detektor podczerwieni, detektor promieniowania podczerwonego,
przetwornik energii promieniowania podczerwonego w energię elektryczną lub rzadziej w inne postacie energii (np. energię wewnętrzną, energię mechaniczną) wygodne do bezpośredniego pomiaru;
detektor, w którym do detekcji promieniowania wykorzystuje się złącze pn spolaryzowane w kierunku zaporowym;
półprzewodnikowy odbiornik promieniowania (głównie z zakresu widzialnego i podczerwieni), zbudowany z elementów CCD;
urządzenie do rejestracji cząstek elementarnych i jonów, pomiaru ich drogi przejścia, prędkości, energii oraz do ich identyfikacji;
termowizja
[gr.-łac.],
termografia, obrazowanie termalne,
dziedzina techniki zajmująca się detekcją i wizualizacją promieniowania podczerwonego (rzadziej mikrofal) emitowanego przez obiekty.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia