detektorem

Encyklopedia PWN

detektor
[łac.],
telekom.:
detektor
[łac.],
fiz. przyrząd lub urządzenie przeznaczone do wykrywania (detekcji) określonej wielkości fizycznej;
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
detektor, w którym do detekcji promieniowania jonizującego wykorzystuje się zjawisko aktywacji radiacyjnej.
detektor, w którym do detekcji promieniowania jonizującego wykorzystuje się zmiany w składzie chemicznym substancji pod wpływem tego promieniowania.
detektor, w którym do detekcji promieniowania wykorzystuje się zjawisko emisji światła przez substancję napromienioną, a następnie ogrzaną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia