detaliczny

Encyklopedia PWN

ekon. procentowy wskaźnik zmiany przeciętnego poziomu cen w danym okresie;
Jabłkowscy Bracia, od 1913 Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA,
firma handlowa, założona 1884 przez Anielę Jabłkowską (1867–1932), od 1892 spółka rodzinna;
Klug Jan Jakub, ur. ok. 1750, Kraków, zm. przed 1818, Warszawa,
kupiec, bankier i przemysłowiec poznański;
forma handlu osiadłego i okrężnego, charakterystyczna dla średniowiecza, występująca także obecnie;
przedsiębiorstwo handl. mające na składzie książki, czasopisma, nuty, mapy;
Mobil Corporation
[mọubəl ko:rpərẹıszən] Wymowa,
jeden z największych amerykańskich holdingów, działający w przemyśle petrochemicznym i chemicznym oraz handlu detalicznym,
warszawska firma handlu detalicznego i hurtowego artykułami spożywczymi,
firma kolportażowo-handlowa;
Sanwa Bank, Ltd
[sanua bäŋk lı̣mıtıd],
Sanwa Ginkō,
japoński bank komercyjny,
Société Générale
[sosjetẹ żenerạl],
francuski bank komercyjny, 6. co do wielkości bank strefy euro,
samoistna nazwa, także część składowa nazwy związków spółdzielni spożywców;
uncja
[łac.],
dawna jednostka masy;
Wal-Mart Stores Inc.
[uo:l ma:rt sto:rz ınkọ:rpəreıtıd],
amerykańska wielobranżowa sieć sklepów handlu detalicznego,
wspólnota gospodarstwa społecznego (WGS), ang. Community-based Social Farming (CSF),
nowa forma gospodarowania na obszarach wiejskich.

Słownik języka polskiego PWN

detaliczny
1. «związany ze sprzedażą towarów w małych ilościach»
2. «szczegółowy, dokładny»

• detalicznie
marża detaliczna «różnica między ceną hurtową a ceną detaliczną»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia