detaliczny

Encyklopedia PWN

obrót małymi ilościami towaru, którego odbiorcami są indywidualni konsumenci;
cena sprzedaży w handlu detalicznym;
różnica między ceną hurtową i ceną detaliczną.
ekon. wymiana towarowa na obszarze celnym danego państwa; także gałąź gospodarki narodowej, obejmująca przede wszystkim handel detaliczny i handel hurtowy, a także żywienie zbiorowe i skup.
ruch społeczno-gospodarczy obejmujący organizacje i instytucje spółdzielcze oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo.
marża
[fr. < łac.],
ekon. część ceny detalicznej, pokrywająca koszty własne działalności przedsiębiorstwa handlowego i stanowiąca jego zysk;
ekon. wartość wymienna towaru wyrażona w pieniądzu, ilość pieniędzy, za którą można nabyć lub sprzedać jednostkę towaru;
dział handlu zajmujący się detaliczną i hurtową sprzedażą książek, czasopism, broszur, a także reprodukcji dzieł sztuki, pomocy szkolnych, map, nut, płyt i taśm z nagraniami itp.;
niemiecki koncern handlowy o międzynarodowym charakterze, jeden z największych na świecie,
Moskwa, Moskwạ,
stolica Rosji, w centrum jej części eur., nad rz. Moskwa.
Abbey National Plc.
[ạ̈bi nạ̈sznəl pi: el si:],
największy brytyjski bank detaliczny; założony 1944, z siedzibą w Londynie;
Allen
[ạ̈lən]
Sir Roy George Douglas, ur. 3 VI 1906, Stoke-on-Trent, zm. 29 IX 1983, Southwold,
brytyjski ekonomista, statystyk i matematyk;
pierwszy bank akcyjny w Królestwie Polskiego, założony 1870, z siedzibą w Warszawie.
bank uniwersalny, założony 1929 pod nazwą Bank Polska Kasa Opieki SA, z siedzibą w Warszawie, powołany do bankowej obsługi polskiej emigracji.
Den norske Bank
[den nọszkə baŋk],
norweski bank komercyjno-detaliczny;
detal
[fr.],
handel detaliczny,
sprzedaż towaru w małych ilościach bezpośredniemu odbiorcy;
przedsiębiorstwa detalu księgarskiego o zasięgu ogólnopolskim;
Framingham
[frẹımıŋhäm],
m. w USA (stan Massachusetts), nad rz. Sudbury, w pobliżu Bostonu;
obrót większymi partiami towaru,

Słownik języka polskiego PWN

detaliczny
1. «związany ze sprzedażą towarów w małych ilościach»
2. «szczegółowy, dokładny»

• detalicznie
marża detaliczna «różnica między ceną hurtową a ceną detaliczną»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia