detaliczny

Encyklopedia PWN

obrót małymi ilościami towaru, którego odbiorcami są indywidualni konsumenci;
cena sprzedaży w handlu detalicznym;
różnica między ceną hurtową i ceną detaliczną.
ekon. wymiana towarowa na obszarze celnym danego państwa; także gałąź gospodarki narodowej, obejmująca przede wszystkim handel detaliczny i handel hurtowy, a także żywienie zbiorowe i skup.
ruch społeczno-gospodarczy obejmujący organizacje i instytucje spółdzielcze oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia