deszczowa

Encyklopedia PWN

ablacja deszczowa, spłukiwanie,
geol. najprostsza forma erozji wywołanej przez wodę płynącą — zmywanie ze stoków luźnych osadów, a zwłaszcza gleb (erozja gleby) przez spływające okresowo wody opadowe;
ekol. lasy równikowe nizinnych obszarów strefy równikowej, na których suma rocznych opadów przekracza 2 tysiące mm;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia