destylacji prostej

Encyklopedia PWN

destylacja
[łac. destillatio ‘ściekanie kroplami’],
proces fizykochemiczny polegający na przeprowadzeniu (przez ogrzanie) substancji ciekłych w stan pary, skropleniu (kondensacji) par przez oziębienie i następnie zebraniu skroplonych par — skroplin (czyli destylatu) w specjalnym naczyniu. Jest to metoda rozdziału mieszanin, której podstawą jest różnica w składzie pary i cieczy opisana równowagą termodynamiczną układu.
destylacja równowagowa, destylacja rzutowa,
techn. destylacja prosta, w której płynąca rurociągiem mieszanina cieczy jest ogrzewana przeponowo, a wytworzona para i ciecz, płynąc we współprądzie, stykają się ze sobą przez pewien czas, zapewniając większą dokładność rozdzielenia składników;
Lavoisier
[lawuazjẹ]
Antoine Laurent de Wymowa, ur. 26 VIII 1743, Paryż, zm. 8 V 1794, tamże,
francuski chemik, przyrodnik, rolnik i działacz gospodarczy.
frakcja destylacji ropy naftowej, wrząca w temperaturze 40–70°C;
metylowy alkohol, metanol, dawniej też karbinol, spirytus drzewny, CH3OH,
związek. org., najprostszy alkohol monohydroksylowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia