destylacja

Encyklopedia PWN

destylacja
[łac. destillatio ‘ściekanie kroplami’],
proces fizykochemiczny polegający na przeprowadzeniu (przez ogrzanie) substancji ciekłych w stan pary, skropleniu (kondensacji) par przez oziębienie i następnie zebraniu skroplonych par — skroplin (czyli destylatu) w specjalnym naczyniu. Jest to metoda rozdziału mieszanin, której podstawą jest różnica w składzie pary i cieczy opisana równowagą termodynamiczną układu.
destylacja równowagowa, destylacja rzutowa,
techn. destylacja prosta, w której płynąca rurociągiem mieszanina cieczy jest ogrzewana przeponowo, a wytworzona para i ciecz, płynąc we współprądzie, stykają się ze sobą przez pewien czas, zapewniając większą dokładność rozdzielenia składników;
destylacja cząsteczkowa, destylacja molekularna,
rozdzielanie mieszaniny cieczy przez odparowanie pod bardzo niskim ciśnieniem (bez wrzenia);
membranowa metoda rozdzielania mieszanin ciekłych;
rozdzielanie mieszaniny cieczy o bardzo zbliżonych temperaturach wrzenia;
rozdzielanie mieszaniny cieczy, której składniki mają zbliżoną lotność (temperaturę wrzenia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia