depresji

Encyklopedia PWN

geol. strefa obniżonego zwierciadła wód podziemnych występująca m.in. wokół studni oraz ujęć wody w kopalni, powstała wskutek pompowania wody;
depresja
[łac.],
med. w psychiatrii termin wieloznaczny oznaczający: podstawowy objaw zespołu depresyjnego, tj. depresyjny nastrój, sam zespół depresyjny oraz zaburzenia (choroby) przejawiające się objawami depresyjnymi;
depresja
[łac. depressio ‘wciśnięcie’],
geogr. część lądu położona poniżej średniego poziomu oceanu światowego, określonego na 0 m n.p.m.;
depresja
[łac.],
geod. kąt, jaki tworzy kierunek do danego punktu z płaszczyzną poziomą, mierzony w dół od tej płaszczyzny.
depresja
[łac.],
ekon. faza klasycznego cyklu koniunkturalnego, występująca po kryzysie ekonomicznym;
różnica ciśnienia pomiędzy miejscem wlotu powietrza do kopalni (np. przez szyb wdechowy) a miejscem jego wylotu z kopalni (np. przez szyb wentylacyjny);
depresja nawracająca, choroba afektywna jednobiegunowa, zaburzenia afektywne jednobiegunowe, depresja okresowa,
postać chorób afektywnych charakteryzująca się występowaniem nawrotów depresji, rozdzielonych okresami wolnymi od objawów chorobowych, tj. o przebiegu jednobiegunowym;
ekon. określenie wielkiego kryzysu gospodarczego 1929–33 w odniesieniu do gospodarki USA;
najwyższa grupa górska w Karpatach (Centralne Karpaty Zachodnie), w środkowej i wschodniej części Łańcucha Tatrzańskiego, na pograniczu Polski i Słowacji;
afektywne choroby, zespoły afektywne, dawniej psychoza maniakalno-depresyjna, cyklofrenia,
med. grupa endogennych zaburzeń psychicznych;
czartyzm, ang. chartism,
bryt. radykalny ruch społ. w końcu 1. poł. XIX w.
dwubiegunowe zaburzenia afektywne, choroba afektywna dwubiegunowa, dawniej psychoza maniakalno-depresyjna, cyklofrenia,
postać chorób afektywnych cechująca się (w odróżnieniu od jednobiegunowej depresji nawracającej) przebiegiem dwubiegunowym, tj. naprzemiennym występowaniem nawrotów depresji i manii, rozdzielonych okresami wolnymi od objawów chorobowych;
med. metoda leczenia w psychiatrii polegająca na przepuszczeniu przez mózg prądu elektr. o ściśle określonych parametrach;
subdepresja
[łac.],
med. zaburzenie psychiczne;
rdzenna ludność Australii.
Afar, Danakil, Kotlina Danakilska, Kabar Sent,
bezodpływowe zapadlisko tektoniczne w Etiopii, Dżibuti i Erytrei, między Wyż. Somalijską, Wyż. Abisyńską i G. Danakilskimi;
Akjagaýa, Akczakaja,
bezodpływowe obniżenie w Turkmenistanie, na pustyni Kara-kum;
antydepresyjne leki, leki przeciwdepresyjne, leki tymoleptyczne, antidepressiva, thymoleptica,
grupa leków stosowanych w leczeniu chorób afektywnych (depresji), a także innych zaburzeń psychicznych, np. niektórych zespołów lękowych;

Słownik języka polskiego PWN

depresja
1. «chorobliwe, głębokie i długotrwałe przygnębienie»
2. «obszar leżący poniżej poziomu morza»
3. «obszar obniżonego ciśnienia atmosferycznego»
4. «faza cyklu koniunkturalnego następująca po recesji lub kryzysie»
5. «kąt płaski między płaszczyzną poziomą przechodzącą przez oko obserwatora i promieniem łączącym oko z obserwowanym punktem leżącym pod tą płaszczyzną»

• depresyjny • depresyjnie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia