depresji

Encyklopedia PWN

geol. strefa obniżonego zwierciadła wód podziemnych występująca m.in. wokół studni oraz ujęć wody w kopalni, powstała wskutek pompowania wody;
depresja
[łac.],
med. w psychiatrii termin wieloznaczny oznaczający: podstawowy objaw zespołu depresyjnego, tj. depresyjny nastrój, sam zespół depresyjny oraz zaburzenia (choroby) przejawiające się objawami depresyjnymi;
depresja
[łac. depressio ‘wciśnięcie’],
geogr. część lądu położona poniżej średniego poziomu oceanu światowego, określonego na 0 m n.p.m.;
depresja
[łac.],
geod. kąt, jaki tworzy kierunek do danego punktu z płaszczyzną poziomą, mierzony w dół od tej płaszczyzny.
depresja
[łac.],
ekon. faza klasycznego cyklu koniunkturalnego, występująca po kryzysie ekonomicznym;
różnica ciśnienia pomiędzy miejscem wlotu powietrza do kopalni (np. przez szyb wdechowy) a miejscem jego wylotu z kopalni (np. przez szyb wentylacyjny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia