departamentów białostockiego

Encyklopedia PWN

księstwo utworzone przez Napoleona I na mocy traktatu w Tylży, zawartego 7–9 VII 1807 między Francją, Rosją i Prusami, jako państwo niepodległe, w sojuszu z Francją.
Rząd Tymczasowy Litewski 1812, właśc. Komisja Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego,
organ nacz. administracji dla departamentów: białostockiego, grodzieńskiego, mińskiego i wil., powołany przez Napoleona I;
Prusy Nowowschodnie, Neuostpreussen,
prow. państwa pruskiego, utworzona z ziem pol. III zaboru pruskiego (1795);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia