denna

Encyklopedia PWN

czarniak, Pollachius virens,
ryba mor. z rodziny dorszowatych (Gadidae), z rzędu dorszokształtnych;
detrytus
[łac. detritus ‘roztarty’],
trypton, abioseston,
ekol. drobne szczątki org. pochodzące z martwych organizmów, które uległy rozkładowi;
dorsz, Gadus morhua,
ryba mor. z rodziny dorszowatych (Gadidae), rzędu dorszokształtnych;
region w zachodniej części Pojezierza Południowopomorskiego, między pojezierzami Choszczeńskim i Dobiegniewskim na zachodzie a Wałeckim na wschodzie;
ekol. typ jeziora o bardzo niskiej żyzności wód, dużej zawartości związków humusowych, zakwaszeniu wody, często niedoborze tlenu i substancji pokarmowych i ubogiej jakościowo faunie i florze;
region na Pobrzeżu Gdańskim;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia