denna

Encyklopedia PWN

zachodnia część Wzgórz Dalkowskich, na wschód od doliny Bobru;
Bukowa, Puszcza, Knieja Bukowa,
kompleks leśny na Pobrzeżu Szczecińskim, między jez. Dąbie a jez. Miedwie;
bud. odcinek rzeki, potoku, kanału lub rowu o dużym spadku podłużnym dna;
certa, Vimba vimba,
ryba z rodziny karpiowatych;
ceza
[niem.],
typ niewodu, narzędzie do połowu ryb prowadzących denny tryb życia, np. fląder;
clostridium, Clostridium,
rodzaj bakterii właściwych występujących w warunkach bezwzględnie beztlenowych: w glebach, osadach dennych ekosystemów wodnych, lagunach, gorących źródłach, w biol. fermentorach związków org. oraz w przewodach pokarmowych wielu zwierząt;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia