denna

Encyklopedia PWN

hydrol. naturalny ciek powstały z połączenia potoków (strumieni, strug) lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła (wywierzyska), rzadziej z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów spadłych w jego dorzeczu, mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania jego siły erozyjnej.
strwolotka, Dactylopterus volitans,
ryba tropik. mórz;
szkarłupnie, Echinodermata,
typ wyłącznie morskich, głównie dennych bezkręgowców, należących do wtóroustych (Deuterostomia);
wężowidła, Ophiuroidea,
gromada mor., dennych bezkręgowców z typu szkarłupni;
woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia