demokratyczne

Encyklopedia PWN

ugrupowania społ.-polit. radykalnej inteligencji pol. wywodzącej się z lewicy obozu sanacyjnego, tworzone od 1937;
organizacja polit. emigracji pol.,
Polskie Stronnictwo Demokratyczne (PSD), Stronnictwo Polskiej Demokracji, pot. demokraci galicyjscy, demokraci bezprzymiotnikowi,
umiarkowane stronnictwo polit. powstałe w latach 60. XIX w. jako nieformalna grupa w galicyjskim Sejmie Krajowym;
partia polit. powołana IV 1939 w wyniku zjednoczenia Klubów Demokr.;
Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne ukr. Ukrajinśke nacionalno-demokratyczne objednannia (UNDO),
ukr. centroprawicowa partia polit., istniejąca 1925–39,
demokratyczna organizacja emigracyjna, utworzona 1832 w Paryżu przez radykalnych secesjonistów z kierowanego przez J. Lelewela Komitetu Narodowego Polskiego (m.in. A. Gurowski, J.N. Janowski, T. Krępowiecki).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia