dekadowego

Encyklopedia PWN

urządzenie stanowiące zakończenie łącza telefonicznego.
fale elektromagnetyczne dł. od 0,1 mm do 100 km (częst. od 3000 GHz do 3 kHz).
układ 2 przewodników (zwanych elektrodami lub okładkami kondensatora) rozdzielonych cienką warstwą dielektryka, mający zdolność gromadzenia ładunku elektrycznego;
rezystor
[łac.],
opornik elektryczny,
element bierny obwodu elektrycznego; podstawowym parametrem użytkowym r. jest rezystancja (opór elektryczny), a takie jego parametry, jak pojemność elektr. i indukcyjność, mają wartości pomijalnie małe;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

dekada
1. «okres dziesięciu dni, tygodni, miesięcy lub lat»
2. «przedział obejmujący w zbiorze wartości danej wielkości fizycznej wartość od a do 10a»

• dekadowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia