decyzyjne

Encyklopedia PWN

teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
Kozielecki Józef, ur. 17 X 1936, Wilno, zm. 24 III 2017,
psycholog;
Mirrlees
[mı̣rli:z]
Sir James Alexander Wymowa, ur. 5 VII 1936, Minnigaff (Szkocja), zm. 29 VIII 2018, Cambridge,
ekonomista brytyjski;
bank centralny;
nomenklatura
[łac.],
politol. zastrzeżony tradycją polityczną lub formalnie usankcjonowany wykaz stanowisk kierowniczych w organach państw., instytucjach publicznych i urzędach, których obsadzenie wymaga opinii i decyzji określonego organu partii rządzącej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia