decyzyjne

Encyklopedia PWN

Shannona twierdzenia
[t. szänona],
telekom. podstawowe twierdzenia teorii informacji dotyczące kodowania sygnału w celu podniesienia poziomu sprawności transmisji; sformułowane 1949 przez C.E. Shannona i amer. uczonego, W. Weavera.
Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza, ukr. Ukrajinśka hołowna wyzwolna rada (UHWR),
kierowniczy organ ukr. ruchu niepodległościowego, utworzony VII 1944;
zarządzanie wzajemnymi relacjami między kierownictwem a personelem, a także polityką zatrudnienia i rozwoju pracowników (postrzeganych, jako źródło przewagi konkurencyjnej), w ścisłym powiązaniu ze strategią organizacji;
Europejski Bank Centralny, ang. European Central Bank,
najwyższa instytucja finansowa UE, utworzona na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, mająca osobowość prawną, działająca od 1 VI 1998;
jedno z podstawowych pojęć analizy systemu politycznego, gdy (w odróżnieniu od modelu elity władzy) rozpatruje się go z perspektywy pluralistycznej, jako wypadkową gry różnych interesów;
imperium
[łac.],
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia