datagramach

Encyklopedia PWN

TCP/IP, ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol,
inform. najpopularniejsze protokoły komunikacyjne dla sieci komputerowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia