dali

Encyklopedia PWN

med. nieprawidłowe ustawienie obu gałek ocznych lub jednej z nich (z. jawny), także skłonność do takiego ustawienia (z. utajony);
zielonoświątkowcy, ruch pentekostalny,
ukształtowany na przeł. XIX i XX w. ruch chrześc. odwołujący się do nowotestamentowego przeżycia chrztu Duchem Świętym oraz powszechności występowania tzw. darów charyzmatycznych (charyzmat).
twórczość poetów i pisarzy, wywodzących się gł. ze średnio zamożnej szlachty, charakterystyczna zwłaszcza dla XVI i 1. poł. XVII w.;
filoz. to co niepożądane fizycznie lub moralnie;
zbiór żywotów świętych, Jacopo da Voragine.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia