dagerotypia

Encyklopedia PWN

pierwsza historycznie technika umożliwiająca otrzymywanie obrazów fotograficznych.
talbotypia, kalotypia,
pierwsza fot. technika negatywowo-pozytywowa, wynaleziona 1835–41 przez W.H.F. Talbota prawie równocześnie z dagerotypią;
Bayard
[bajạ:r]
Hippolyte, ur. 20 I 1801, Breteuil-sur-Noye, zm. 14 V 1887, Nemours,
fotograf francuski;
Beyer Karol, ur. 10 II 1818, Warszawa, zm. 8 XI 1877, tamże,
syn Henryki, fotograf, numizmatyk i kolekcjoner;
Daguerre
[dagẹ:r]
Louis Jacques Mandé Wymowa, ur. 18 XI 1787, Cormeilles-en-Parisis, zm. 10 VII 1851, Bry-sur-Marne,
fr. malarz, litograf, wynalazca;
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
kolodionowy proces, proces mokry,
fot. metoda otrzymywania obrazów fot., wynaleziona 1850 przez fr. malarza G. Le Graya (1820–62) i udoskonalona przez ang. wynalazcę F.S. Archera (1813–57).
Voigtländer
[fọ:ktländər],
firma znana z produkcji bardzo dobrej jakości opt. sprzętu fot.;
Zieliński Józef Feliks, pseud. Izet-Bey, ur. 18 V 1808, Luberadz (Mazowsze), zm. 22 VII 1878, Skępe (ziemia dobrzyńska),
fotograf, wynalazca, publicysta;

Słownik języka polskiego PWN

dagerotypia «pierwsza technika otrzymywania zdjęć fotograficznych»
• dagerotypowy • dagerotyp • dagerotypować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia