dźwigniowe

Encyklopedia PWN

mechanizm dźwigniowy, mechanizm przegubowy,
mechanizm złożony z co najmniej 4 sztywnych członów (prętów), połączonych ze sobą za pomocą przegubów płaskich, umożliwiających względne przemieszczanie sąsiednich członów;
waga, której podstawowym elementem jest dźwignia, a pomiar polega na równoważeniu momentów sił;
waga
[niem.],
techn. przyrząd pomiarowy do wyznaczania masy ciała (ładunku) przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji.
techn. narzędzie ręczne — młotek (np. m. ślusarski, kowalski, blacharski, szewski, kamieniarski) lub narzędzie przenośne z napędem pneumatycznym — młot pneumatyczny do przebijania otworów w murze lub betonie, albo maszyna do obróbki plast. metali przez uderzanie — młot maszynowy.
Puławski Zygmunt Rafał, ur. 24 X 1901, Lublin, zm. 21 III 1931, Warszawa,
polski konstruktor lotniczy, pilot.
pomiarowy system, układ pomiarowy,
metrol. usystematyzowany zbiór urządzeń służący do pomiaru.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia