długa

Encyklopedia

układ 2 równoległych, izolowanych od siebie przewodów elektr., tworzących linię przesyłową symetryczną lub koncentryczną (współosiową), o długości porównywalnej z długością fali elektromagnetycznej, rozchodzącej się wzdłuż linii (wzbudzonej przez źródło napięcia przemiennego zasilającego tę linię), lub większej od niej, i o znacznie mniejszych pozostałych wymiarach.
w. w województwie lubuskim (pow. strzelecko-drezdenecki), nad jez. Lipie, w Puszczy Drawskiej;
jezioro w woj. zachodniopomor., → Dołgie Wielkie.
długich fal teoria, cykle Kondratjewa,
ekon. teoria opisująca występowanie długich, ok. 50-letnich cykli gospodarczych;
archeol. kultura rozwijająca się VI–VII w. na terenie północnej Rusi, gł. w rejonie jez. Pejpus, VIII–IX w. — również nad górną Dźwiną i Dnieprem;
przegrupowanie Chiń. Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej z południa na północ Chin 1934–35, → Wielki Marsz.
Długi Marsz, ang. Long March, chiń. Chang Zheng,
seria chiń. dwu- i trójstopniowych rakiet nośnych służących do wynoszenia sztucznych satelitów na orbitę okołoziemską (pierwszy start — 24 IV 1970);
jezioro cyrkowe w Tatrach Wysokich, w Dolinie Gąsienicowej, u stóp Kościelca, na wys. 1784 m;
Długi Upłaz, słowac. Dlhý Úplaz,
graniczny grzbiet w Tatrach Zachodnich, między dolinami Wyżnią Chochołowską a Zadnią Łataną (na Słowacji);
jezioro w woj. podlaskim, → Kalejty.
Długie, Jezioro, Jezioro Swobnickie,
jezioro na Pojezierzu Myśliborskim (woj. zachodniopomor.), na wys. 47 m;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Dobrzyńskim (woj. kuj.-pomor.), na wys. 105 m;
Filip V Długi, ur. 1291, zm. 1322,
z dynastii Kapetyngów, król Francji i Nawarry od 1316, syn Filipa IV Pięknego
nazwa określająca wymordowanie 30 VI 1934, z inicjatywy A. Hitlera, przez SS (przy poparciu Reichswehry) jego potencjalnych przeciwników wewnątrz ruchu hitlerowskiego (NSDAP), głównych przywódców SA z E. Röhmem, pod pretekstem rzekomo organizowanego przez nich zamachu stanu;
Parlament Długi, Long Parliament,
określenie Parlamentu angielskiego, zwołanego jesienią 1640 przez Karola I po nieudanej próbie uzyskania podatków od Parlamentu Krótkiego i kolejnej porażce w walkach z prezbiterianami szkockimi;
fizjol. rośliny, których rozwój zależy od długości okresów ciemności i światła w ciągu doby, fotoperiodyzm, kwitnienie.
taśmiak długi, Lumpenus lampretaeformis,
ryba mor. z rzędu okoniokształtnych;
fale elektromagnetyczne dł. od 0,1 mm do 100 km (częst. od 3000 GHz do 3 kHz).
biol. zjawisko zależności rozwoju roślin i zwierząt od długości okresów ciemności i światła (nocy i dnia) w cyklu dobowym;
radiofonia
[łac.-gr.],
dział radiokomunikacji zajmujący się zorganizowanym rozpowszechnianiem audycji dźwiękowych, przeznaczonych dla słuchaczy mających odbiorniki radiofoniczne.

Słownik języka polskiego

broń długa «każda broń ręczna dłuższa od rewolweru»
samogłoska długa «samogłoska o długim iloczasie»
długi
1. «mający znaczny wymiar wzdłuż»
2. «ciągnący się na dużą odległość»
3. «mający pewien wymiar liniowy od punktu do punktu, np. Robak długi na dwa milimetry.»
4. «trwający znaczny czas»
5. żart. «o człowieku: wysoki»

• długo
biegi długie «biegi na dystansie powyżej 3000 m»
długi róg «w piłce nożnej: ten z dwóch narożników bramki, który jest bardziej odległy dla zbliżającego się z piłką zawodnika»
fale długie «fale radiowe o długości 1–100 km»
światła długie, drogowe «w samochodach: światła o długim zasięgu, używane podczas jazdy po nieoświetlonych drogach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia