dławica

Encyklopedia PWN

dławica piersiowa, dusznica bolesna, angina pectoris,
zespół chorobowy, przewlekła niewydolność naczyń wieńcowych serca (wieńcowa choroba);
lek rozszerzający naczynia krwionośne, szczególnie żylne,
pentylowy alkohol, pentanol, dawniej alkohol amylowy,
związek organiczny, alkohol alifatyczny;
pentylu azotan(III), dawniej azotyn pentylu, C5H11ONO,
związek organiczny, ester kwasu azotowego(III) i alkoholu pentylowego, ciecz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia