czystą wartością gry

Encyklopedia PWN

dział matematyki stosowanej badający modele sytuacji, w których decyzje podejmowane przez strony (zwane graczami) mają łączny wpływ na ich poziom satysfakcji (określany mianem wypłat).
commedia dell’arte
[kommẹdja dellạrte] Wymowa,
typ widowiska scenicznego powstały we Włoszech, przedstawiany od ok. połowy XVI w. do końca XVIII w.; nazywano ją także commedia italiana [‘komedia włoska’], commedia all’improvviso [‘komedia improwizowana’] lub commedia a soggetto [‘komedia ze scenariuszem’];
fair play
[feər pleı; ang.] Wymowa,
gra lub walka sport. prowadzona w sposób uczciwy, szlachetny, zgodny z przepisami (tzw. czysta gra);
prawdopodobieństwa rachunek, teoria prawdopodobieństwa, probabilistyka,
dział matematyki poświęcony wykrywaniu i badaniu prawidłowości w modelach opisujących zjawiska losowe (przypadkowe).
Tuwim Julian, ur. 13 IX 1894, Łódź, zm. 27 XII 1953, Zakopane,
poeta, tłumacz, satyryk, autor tekstów kabaretowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia