czynnym

Encyklopedia PWN

Zoffany
[zọfəni]
Johann, ur. 13 III 1733, okolice Frankfurtu n. Menem, zm. 11 XI 1810, Strand-on-the-Green,
malarz niem., czynny w Anglii;
organizacja konspiracyjna o charakterze wojsk., zał. 1908 we Lwowie, → Związek Walki Czynnej.
niejawna, elitarna organizacja polit., utworzona na pocz. XI 1918 przez działaczy Związku Młodzieży Polskiej „Zet”;
związki cykliczne, związki pierścieniowe,
związki chemiczne o cząsteczkach, w których atomy są połączone wiązaniami chemicznymi w pierścienie;
związki chemiczne pierwiastka węgla, z wyłączeniem tlenków i siarczków węgla, kwasu węglowego i jego nieorganicznych pochodnych (węglany i wodorowęglany metali i amonu oraz chlorki, niepodstawione amidy i imidy kwasu węglowego), węglików metali, cyjanowodoru, cyjanamidu i kwasu cyjanowego oraz ich soli nieorganicznych, karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia