czynnym

Encyklopedia PWN

zool. cechy i działania służące ochronie przed uszkodzeniami ciała;
stan obiektu umożliwiający zmniejszenie ryzyka lub uniknięcie awarii i wypadków;
kontrola techn. przeprowadzana w czasie trwania operacji technol. i mogąca wpływać na jej wynik;
kryształy skręcające płaszczyznę polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo.
zespół mikroorganizmów, które rozkładają organiczne składniki ścieków na proste, nietoksyczne substancje nieorganiczne;
przewodność przewodnika w obwodzie prądu stałego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia