czuły

Encyklopedia PWN

fizjol. odbieranie informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu ludzkiego i zwierzęcego oraz przetwarzanie jej na wrażenia zmysłowe.
Czułym, Czułỵm,
rzeka na południowym zachodzie azjatyckiej części Rosji, w Kraju Krasnojarskim i obwodzie tomskim, prawy dopływ Obu;
Czuj Jan, ur. 20 V 1886, Borzęcin, zm. 2 VIII 1957,
Warszawa, działacz społ. i polit., teolog (patrolog), ksiądz;
biol. zdolność niektórych zwierząt (np. chrabąszczy) do odczuwania niewielkich sił grawitacyjnych;
biol. zdolność do oceny kierunków położenia biegunów geomagnetycznych Ziemi, stwierdzona u ślimaków, owadów, ryb i ptaków;
fizjol. odczuwanie temperatury powietrza, wody i przedmiotów stykających się ze skórą;
fot. cecha czarno-białych materiałów światłoczułych, określająca stopień ich reagowania na światło w zależności od jego barwy (długości fali) — co się uwidacznia w oddaniu poszczególnych barw w skali szarości.
analgezja
[gr.],
zniesienie czucia bólu z zachowaniem innych rodzajów czucia, np. temperatury, dotyku, bez utraty przytomności;
dotyk, zmysł dotyku,
rodzaj czucia, zdolność odczuwania działania bodźców mechanicznych na powierzchnię skóry za pomocą receptorów w skórze właściwej i głębokiej warstwie naskórka.
kinestezja
[gr. kinéō ‘poruszam’, aísthēsis ‘czucie’],
kinestetyczny zmysł,
fizjol. czucie położenia i ruchu części ciała względem siebie;
omamy, halucynacje,
med. objawy zaburzeń psychicznych;
med. zniesienie czucia bólu w organizmie ludzkim lub zwierzęcym, samoistne (utrata czucia bólu wskutek urazu lub schorzeń układu nerwowego) lub sztuczne (zamierzone postępowanie lekarskie);
dział analizy chem. poświęcony badaniu specjacji (chem.) w próbkach naturalnych;
benzokaina, anestezyna,
lek miejscowo znieczulający, o słabszym lecz dłuższym działaniu od kokainy;
Browna-Séquarda zespół
[z. brauna seka:ra],
med. zespół objawów chorobowych;
czujnik, sensor:
elektroda (a właściwie część ogniwa galwanicznego) o powierzchni zmodyfikowanej za pomocą jednego lub kilku enzymów, wykorzystywana w metodach analizy chem. w potencjometrii lub amperometrii.
elektroda, której istotnym elementem jest ciekła, polimerowa lub stała membrana — stąd często używane określenie elektroda membranowa;
elektroda, a właściwie półogniwo elektrochem., z membraną z cienkiej (50–300 µm grubości) błonki szklanej, oddzielającą wewn. roztwór o stałym składzie, w którym jest zanurzona wewn. elektroda odniesienia (najczęściej elektroda Ag/AgCl) od badanego roztworu zewn.;
twórczość kult. (lit., artyst., nauk., edukacyjna) na obczyźnie będąca następstwem emigracji politycznej.

Słownik języka polskiego PWN

czuły
1. «odnoszący się do kogoś z tkliwą miłością, serdecznością; też: będący wyrazem takich uczuć»
2. «wrażliwy, wyczulony na coś»
3. «o mechanizmach: precyzyjny»
4. «o organizmach lub narządach: szybko reagujący na bodźce zewnętrzne»

• czule • czułość
czucie «odbiór bodźców przez narządy zmysłowe»
• czuciowy
czuć
1. «odbierać wrażenia za pomocą zmysłów»
2. «ktoś, coś wydziela przykrą woń, np. Kaszę czuć stęchlizną.»
3. «doznawać jakichś wrażeń psychicznych»
4. «przeczuwać coś»
5. «uświadamiać sobie coś»
6. «przejawiać ujemne cechy»
czuj pot. «zdolność przewidywania»
czuć się
1. «być w jakimś stanie fizycznym lub psychicznym i mieć świadomość tego stanu»
2. «uważać się za kogoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia