czołowej

Encyklopedia PWN

parzysta kość mózgoczaszki (czaszka);
opór czołowy, siła oporu,
termin stosowany na określenie oporu aerodynamicznego i oporu hydrodynamicznego;
pomiarowy system, układ pomiarowy,
metrol. usystematyzowany zbiór urządzeń służący do pomiaru.
łow. duże, parzyste, rozgałęzione wyrostki kostne na kości czołowej samców z rodziny jeleniowatych (także u samic renifera), potocznie, lecz niewłaściwie, zw. rogami;
anat. wyrostki różnego pochodzenia u zwierząt.
park narodowy o pow. 7584 ha, w tym pod ochroną ścisłą 260 ha (2008), ustanowiony 1957 na terenie Pojezierza Wielkopolskiego, na południe od Poznania;
koncepcje ideologiczne mające wytyczać drogę rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego niepodległych krajów Afryki;
Ajdukiewicz Kazimierz, ur. 12 XII 1890, Tarnopol, zm. 12 IV 1963, Warszawa,
polski logik i filozof.
morena
[fr.],
materiał skalny transportowany i osadzany przez lodowiec, także nazwa pagórków, wzgórz lub wałów zbudowanych z tego materiału, wytopionego z lodowca;
Świętochowski Aleksander, pseud. Władysław Okoński, Poseł Prawdy i in., ur. 18 I 1849, Stoczek (Podlasie), zm. 25 IV 1938, Gołotczyzna k. Ciechanowa,
publicysta, czołowy ideolog pol. pozytywizmu, pisarz, filozof, działacz społ.-kult. i oświatowy.
Adjani
[adżanị]
Isabelle, ur. 27 VI 1955, Paryż,
fr. aktorka filmowa i teatr., pochodzenia algiersko-niemieckiego;
Aimée
[emẹ]
Anouk, właśc. Nicole Françoise Dreyfus, ur. 27 IV 1932, Paryż,
fr. aktorka filmowa;
tradycyjna nazwa hominida opisanego początkowo jako Atlanthropus mauritanensis, ze środkowego plejstocenu, zaliczonego później do Homo erectus;
Březina Otokar, właśc. Václav Jebavý, pseud. Václav Danšovský (Vesna), -V-, ur. 13 IX 1868, Počátky u Pelhřimova, zm. 25 III 1929, Jaroměřice nad Rokytnou,
czeski poeta, eseista i myśliciel; czołowy przedstawiciel czeskiego symbolizmu;

Słownik języka polskiego PWN

czołowy
1. «odnoszący się do czoła – części głowy»
2. «główny, przodujący»
3. «przedni, frontowy»

• czołowo
kość czołowa «kość wchodząca w skład części mózgowej czaszki»
morena czołowa «materiał skalny w postaci wałów lub garbów przed czołem lodowca»
zderzenie czołowe «zderzenie pojazdów jadących naprzeciw siebie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia