czeska

Encyklopedia PWN

nazwa stosowana od lat 20. XX w. w polskim piśmiennictwie politycznym na określenie leżącej na zachód od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która po 1918 znalazła się w granicach Czechosłowacji, lecz była zamieszkana przez znaczny (w części gmin dominujący) odsetek ludności polskiej;
Hus Jan Wymowa, ur. ok. 1370, Husinec k. Czeskich Budziejowic, zm. 6 VII 1415, Konstancja,
czeski myśliciel, kaznodzieja i reformator religijny, twórca i przywódca husytyzmu.
Karásek ze Lvovic Jiří, ur. 24 I 1871, Praga, zm. 5 III 1951, tamże,
czeski pisarz i krytyk literacki;
rozległy region fizycznogeogr. w środkowej części Europy, stanowiący wschodnią część tzw. Europy Hercyńskiej — gór i wyżyn Europy Zachodniej, związanych genetycznie z orogenezą hercyńską;
Komenský, Comenius, Komeński, Jan Ámos Wymowa, ur. 28 III 1592, Nivnice (Morawy), zm. 15 XI 1670, Amsterdam,
czeski pedagog i duchowny ewangelicki, jeden z twórców nowożytnej pedagogiki.
Uniwersytet Karola w Pradze, Univerzita Karlova Wymowa,
najstarszy uniwersytet w środkowej Europie, zał. 1348 przez ces. Karola IV na wzór Uniwersytetu Paryskiego.
Władysław I Łokietek, z dynastii Piastów, ur. między 1259 a 1260, zm. 2 III 1333, Kraków,
książę łęczycki i kujawski, król Polski.
czeska agencja prasowa powstała 1992 z agencji Československa Tisková Kancelář,
państwo w środkowej Europie, bez dostępu do morza
staroczesi, oficjalnie Národní strana, Partia Narodowa,
czeska partia liberalno-konserwatywna, działająca ok. 1860–1918;
Bolesław III Rozrzutny, zw. także Szczodrym, z dynastii Piastów, ur. 23 IX 1291, zm. 21 IV 1352, Brzeg nad Odrą,
książę legnicki i brzeski, syn Henryka V Grubego, ojciec Wacława I i Ludwika I;
Březina Otokar, właśc. Václav Jebavý, pseud. Václav Danšovský (Vesna), -V-, ur. 13 IX 1868, Počátky u Pelhřimova, zm. 25 III 1929, Jaroměřice nad Rokytnou,
czeski poeta, eseista i myśliciel; czołowy przedstawiciel czeskiego symbolizmu;
m. powiatowe w województwie śląskim, na zachodnim skraju Pogórza Śląskiego, nad graniczną rz. Olza, oddzielającą C. od Czeskiego Cieszyna.
Hrabal Bohumil Wymowa, ur. 28 III 1914, Brno-Židenice, zm. 3 II 1997, Praga,
pisarz czeski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia