czeska

Encyklopedia PWN

jedna z odmian nowofalowego nurtu kina eur. lat 60. XX w.;
Agnieszka Czeska, Agnieszka z Pragi, święta, ur. 1205, Praga, zm. 2 III 1282, tamże,
córka króla Czech Przemysła Ottokara I i Konstancji, siostry króla węg. Andrzeja II;
Czeski Bank Narodowy, Česká národní banka (ČNB),
czeski państwowy bank centralny,
Czeski, Masyw, Český masív,
wyżynno-górski obszar w Czechach, częściowo w Niemczech, Austrii i Polsce, stanowiący część hercyńskiego pasa górotwórczego Europy Zachodniej;
język z grupy zachodniosłow., język Czechów i Morawian, urzędowy w Czechach;
Czeski, Las, czes. Český les, niem. Böhmerwald,
zrębowe pasmo górskie na pograniczu Czech i Niemiec (Bawaria), zamykające od zachodu Masyw Czeski, północno-zachodnie przedłużenie Szumawy;
Czeski Cieszyn, Český Těšín,
m. w północno-wschodnich Czechach, w kraju morawsko-śląskim, u północno-zachodniego podnóża Beskidu Śląskiego, na l. brzegu Olzy (dopływ Odry), przy granicy z Polską.
szczyt w Tatrach, na Słowacji, → Ciężki Szczyt.
Czeskie Budziejowice, České Budějovice,
m. w południowo-zachodnich Czechach, ośrodek adm. kraju południowoczeskiego, przy ujściu rz. Malše do Wełtawy.
chrześcijańska wspólnota religijna, założona 1457 w Kunvaldzie k. Ústi nad Orlicí (wschodnie Czechy) przez Ř. Krajčego, pod ideowym patronatem P. Chelčickiego oraz pod opieką Jerzego z Podiebradów;
czeska rasa psów myśliwskich;
termin wprowadzony ok. 1960 na określenie stylu w architekturze i sztuce użytkowej, rozwijającego się w Pradze przed I wojną światową.
Średniogórze Czeskie, České středohoří,
pasmo górskie w Czechach, w północnej części Kotliny Czeskiej;
szkło czeskie, półkryształ,
rodzaj szkła o dużym współczynniku załamania światła, w którego skład, oprócz tlenków: krzemu, sodu, wapnia, wchodzą gł. tlenki baru i potasu;
Masaryk Tomáš Garrigue, ur. 7 III 1850, Hodonín, zm. 14 IX 1937, Lány,
czeski filozof, socjolog, mąż stanu.
naród tworzący podstawową ludność Czech (ok. 9,7 mln, 1998),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia