czeska

Encyklopedia PWN

jedna z odmian nowofalowego nurtu kina eur. lat 60. XX w.;
Agnieszka Czeska, Agnieszka z Pragi, święta, ur. 1205, Praga, zm. 2 III 1282, tamże,
córka króla Czech Przemysła Ottokara I i Konstancji, siostry króla węg. Andrzeja II;
Czeski Bank Narodowy, Česká národní banka (ČNB),
czeski państwowy bank centralny,
Czeski, Masyw, Český masív,
wyżynno-górski obszar w Czechach, częściowo w Niemczech, Austrii i Polsce, stanowiący część hercyńskiego pasa górotwórczego Europy Zachodniej;
język z grupy zachodniosłow., język Czechów i Morawian, urzędowy w Czechach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia