czernihowską

Encyklopedia PWN

czernihowski, obwód, Czernihiwśka obłast', Chernihivs'ka oblast',
zawarty 30 I 1667 w Andruszowie (ob. wieś w obwodzie smoleńskim w Federacji Ros.) pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją na 13 i pół roku;
Czernihów, Czernihiw, Chernihiv,
m. obwodowe w północnej części Ukrainy, nad środkową Desną (dopływ Dniepru).
pokój Rzeczypospolitej z Rosją, zawarty w Moskwie przez K. Grzymułtowskiego;
Nowogród Siewierski, Nowhorod-Siwerśkyj, Novhorod-Sivers'kyi,
m. na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, nad Desną (dopływ Dniepru).
Olgierd, litew. Algirdas Wymowa, ur. ok. 1296, zm. V 1377,
wielki książę litewski od 1345, syn Giedymina, ojciec Władysława II Jagiełły.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia