cześć

Encyklopedia PWN

Tymoteusz,
gr. timé ‘cześć’, theós ‘Bóg’; ‘oddający cześć Bogu’,
ur. ok. 30, zm. ok. 97,
uczeń i przyjaciel św. Pawła.
Waszyngton, Washington Wymowa,
stolica USA, w północno-wschodniej części kraju, nad rz. Potomac i jej dopływami Anacostia i Rock Creek, w południowo-zachodniej części Megalopolis.
Zygmunt,
germ. sigu ‘zwycięstwo’, munt ‘ochrona, opieka’; ‘ten, którego opieka zapewnia zwycięstwo’,
Sigismund, ur. ok. 480, zm. 1 V 524, Culmiers k. Orleanu (Francja),
od 516 król Burgundów, syn Gundobada.
systemy religijne zbieracko-łowieckich społeczności Australii, oparte na doświadczaniu czasu mitycznego w postaci Czasu Snu (Alczera) jako podstawie interpretacji kosmosu oraz na relacjach z otoczeniem przyrodniczym (krajobrazem i zwierzętami).
Abu Sir, Abū Ṣīr,
nazwa kilku miejscowości w Egipcie,
Admet, Ádmētos,
mit. gr. król Feraj w Tesalii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia