cześć!

Encyklopedia PWN

Adonie, Adṓnia,
mit. gr. święta ku czci Adonisa;
adoracja
[łac.],
cześć, uwielbienie, zachwyt.
adoracja
[łac. adoratio ‘ubóstwianie’, ‘uwielbienie’],
religiozn. oddawanie czci Bogu lub przedmiotom kultu rel., zwykle w określonej formie.
advocatus diaboli
[łac., ‘adwokat diabła’],
określenie kardynała, promotora wiary, tj. rzecznika publicznego w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, który z urzędu podnosi zarzuty przeciwko wnioskowi o przyznanie danej osobie czci błogosławionego lub świętego;
Afrodyzje, Aphrodísia,
w starożytniej Grecji święto ku czci Afrodyty.
afrykańskie religie rodzime, zw. też afrykańskimi religiami tradycyjnymi,
systemy wierzeń i praktyk rel. ludów Czarnej Afryki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia