cześć!

Encyklopedia PWN

Blantyre
[bläntạıə],
dawniej Blantyre-Limbe,
m. w Malawi, na południe od jez. Niasa, w zrębowych górach Shire, na wys. 1040 m;
Bolestraszycki Światopełk Samuel, żył na przeł. XVI i XVII w.,
sekretarz król., działacz kalwiński, pisarz;
Böll Heinrich Wymowa, ur. 21 XII 1917, Kolonia, zm. 16 VII 1985, Bornheim-Merten,
pisarz niemiecki.
japońskie święto lud. (13–15 VII) ku czci zmarłych;
bowenia, Bowenia,
jedyny rodzaj z rodziny boweniowatych (Boweniaceae), należącej do klasy sagowców, obejmujący 2 endemiczne gat. wiecznie zielonych roślin z lasów północno-wschodnich wybrzeży Australii;
Boyoma, dawniej Wodospady Stanleya,
nazwa 7 niewysokich wodospadów na rz. Lualaba (górny bieg Konga) w Demokr. Rep. Konga, między m. Ubundu i Kisangani;
mniej ważne bóstwo lub wyobrażenie bóstwa, będące przedmiotem czci w religiach politeistycznych.
Bóg, bóg,
ponadziemska istota, będąca racją istnienia i funkcjonowania świata i człowieka.
Bregencki, Las, Bregenzer Wald,
pasmo górskie w zachodniej Austrii i południowych Niemczech, najdalej na zachód wysunięta cześć Północnych Alp Wapiennych, pomiędzy doliną Illeru a Jeziorem Bodeńskim;
Bru, Van Kieu, Leu,
grupa etniczna mieszkająca w środkowym Wietnamie (status oficjalnej narodowości) oraz Laosie;
Bucefał, Bouképhalos,
ulubiony koń Aleksandra III Wielkiego;
największa pod względem liczebności wyznawców religia Chin.
Bulanda Edward, ur. 6 X 1902, Kraków, zm. 11 IX 1992, Warszawa,
religioznawca, etnolog, jezuita;
Camblak, Cambłak, Grigorij, ur. ok. 1362, Tyrnowo (Bułgaria), zm. 1419 lub 1420, Kijów(?),
prawosł. metropolita litew.-halicki, teolog, pisarz bułgarsko-serbsko-staroruski;
cantigas
[kãntịgasz; portug., ‘pieśni’],
hiszp. pieśń jednogłosowa ku czci NMP, popularna w XIII w.; wśród twórców c. — król hiszp. Alfons X Mądry.
Carlyle
[kạ:rlaıl]
Thomas Wymowa, ur. 4 XII 1795, Ecclefechan (Szkocja), zm. 5 II 1881, Londyn,
bryt. historyk, myśliciel i krytyk literacki.
Cavendish Laboratory
[kạ̈wəndısz ləbọrətəri],
pracownia fizyki doświadczalnej uniw. w Cambridge (W. Brytania), nazwana na cześć H. Cavendisha; zał. 1871 przez lorda Devonshire,
Cecylia, święta, żyła na przeł. II i III w.,
męczennica rzymska;
Cezarea Filipowa, rzym. Caesarea Philippi, gr. Paneas, ob. Banijas,
m. w Galilei, na stoku góry Hermon;
Cezarea Mauretańska, ob. m. Szirszal w Algierii;
w starożytności faktoria kartagińska zw. Iol, od II w. p.n.e. stolica królestwa mauretańskiego;

Słownik języka polskiego PWN

cześć I
1. «szacunek, poważanie»
2. «honor, dobre imię»
3. «kult, uwielbienie»
cześć II pot. «rodzaj pozdrowienia używanego w sytuacjach nieoficjalnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia