czasową

Encyklopedia PWN

psychol. modyfikacja zachowania się jednostki w wyniku jej dotychczasowych doświadczeń.
biol. proces poznawczy umożliwiający adekwatne indywidualne przystosowanie się zwierząt do zmiennych warunków środowiska;
państwo we wschodniej Afryce, na równiku, na północnym i zachodnim wybrzeżu JezioraWiktorii, bez dostępu do morza
układ odniesienia, w którym ciało odosobnione spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
państwo w południowo-wschodniej Europie, nad Morzem Czarnym i jego częścią — Morzem Azowskim
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia