czasową

Encyklopedia PWN

komutator
[łac.],
układ elektroniczny umożliwiający komutację (telekomutacja) kanałów telekomunikacyjnych zwielokrotnionych czasowo (telekomunikacyjne drogi);
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
Markowa proces, proces markowski,
mat. proces stochastyczny, dla którego znajomość położenia w chwili bieżącej wystarcza na to, by wyznaczyć prawdopodobieństwo przebywania procesu w danym zbiorze w dowolnych momentach w przyszłości;
multipleksacja
[łac.],
multipleksowanie, zwielokrotnienie,
telekom. proces przekształcania sygnałów, pochodzących z wielu różnych źródeł, umożliwiający ich przesyłanie wspólnym kanałem telekomunik. (telekomunikacyjne drogi) w tym samym kierunku;
multiwibrator
[łac.],
przerzutnik,
układ elektroniczny generujący okresowe lub nieokresowe przebiegi elektr., zwykle o kształcie zbliżonym do prostokątnego, w wyniku przełączania (przerzutu) układu między 2 wyróżnionymi stanami (stabilnymi lub kwazistabilnymi);
ruchy rel. o względnie krótkim czasie istnienia, niskim stopniu instytucjonalizacji, odznaczające się innowacjami w stosunku do tradycyjnych form życia religijnego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia