czas lokalny

Encyklopedia PWN

miasto w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w Dolinie Białobrzeskiej, na pr. brzegu Pilicy.
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
zapasy, zapaśnictwo,
walka wręcz między 2 przeciwnikami tej samej kategorii wagowej, prowadzona na macie wg ściśle określonych zasad;
miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, na skraju Wyżyny Sandomierskiej, na lewym brzegu Wisły.
mat.:
m. powiatowe w województwie łódzkim, na pograniczu Wzniesień Łódzkich i Wysoczyzny Łaskiej, nad Bzurą, w Łódzkim Okręgu Przemysłowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia