czas lokalny

Encyklopedia PWN

umiejętność przetwarzania owoców metodami domowymi, półprzem. i przem. na wino; także sztuka wytwarzania i pielęgnacji win;
naród rom. tworzący podstawową ludność Włoch, liczni emigranci i społeczności pochodzenia wł., m.in. w: USA (15,9 mln — 2000), Kanadzie (1,3 mln — 2001), Australii (800 tys. — 2001), Niemczech (ponad 600 tys. — 2002), Francji (ponad 400 tys. — 1999), Szwajcarii (ok. 320 tys. — 2001) oraz Ameryce Południowej (zwłaszcza Argentynie i Brazylii);
wojna światowa I 1914–18, do 1939 zw. wielką wojną 1914–18,
zbrojny konflikt światowy,
walki toczone w Europie (zwłaszcza w Niemczech i Francji) XVI–XVII w. na podłożu wyznaniowym pomiędzy zwolennikami wyznań protestanckich a katolikami, przeważnie o charakterze wojen domowych;
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, na pograniczu Wysoczyzny Płońskiej i Kotliny Warszawskiej, na pr. brzegu Wisły, naprzeciw ujścia Bzury.
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w Dolinie Białobrzeskiej, na pr. brzegu Pilicy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia