czas lokalny

Encyklopedia PWN

m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Stryjem (dopływ Dniestru), na wschodnim skraju G. Sanocko-Turczańskich.
partia konserwatywno-liberalna, zał. IV 1989 w Warszawie;
w dawnych miastach urząd, pomieszczenia (w ratuszu lub osobnym budynku) i urządzenia służące do obowiązkowego ważenie towarów przeznaczonych na sprzedaż na rynku miejskim;
ruch rel.-społ. zainicjowany ok. 1170 w Lyonie przez P. Valdèsa (Piotra Valdo), który głosił naukę o dobrowolnym ubóstwie jako ideale życia chrześc.;
Werner Abraham Gottlob Wymowa, ur. 25 IX 1750 w Wehrau (obecnie Osiecznica) w Saksonii, zm. 30 VI 1817, Freiberg,
geolog i mineralog niemiecki.
ruch powietrza atmosferycznego względem powierzchni Ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia