czas lokalny

Encyklopedia PWN

określenie niewielkich terakotowych statuetek, przedstawiających przeważnie dziewczęta i młode kobiety, wyrabianych masowo przy użyciu form w okresie hellenistycznym w warsztatach gr. koroplastów (tj. producentów terakot);
ekon. impreza handlowa o międzynarodowym zasięgu; ważny element wymiany handlowej, gromadzący producentów towarów i usług, bezpośrednich nabywców i pośredników.
najstarszy cykl programowy emitowany przez Telewizję Polską.
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
ekon. zbiór koncepcji dotyczących lokalizacji działalności gosp. w przestrzeni kraju, regionu lub miasta.
Towarzystwo Fabiańskie, Fabian Society Wymowa, fabianie,
stowarzyszenie brytyjskie, założone 4 I 1884 w Londynie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia