czas lokalny

Encyklopedia PWN

med. liczne wady strukturalne wywołane przez jeden lokalny defekt budowy.
Seleucydów państwo, państwo Seleukidów,
królestwo hellenistyczne w zachodniej Azji, zał. przez Seleukosa I Nikatora;
sieć cyfrowa z integracją usług, ang. Integrated Services Digital Network Wymowa(ISDN Wymowa),
rodzaj sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej realizację różnorodnych usług telekomunik., m.in.: rozbudowanych usług telefonicznych, transmisji danych, transmisji obrazów nieruchomych i ruchomych.
miasto w województwie mazowieckim, pow. grodzki, na Wysoczyźnie Siedleckiej, nad Muchawką (lewy dopływ Liwca); siedziba powiatusiedleckiego.
miasto w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w Dolinie Dolnego Sanu, nad Sanem.
zapoczątkowany 1907 w Wielkiej Brytanii system wychowania chłopców i dziewcząt oraz ruch młodzieżowy zgodny z celem, zasadami i metodą określonymi przez założyciela — generała R. Baden-Powella, inspirowany jego doświadczeniami z grupami młodocianych zwiadowców (angielskie scouts) w czasie wojny burskiej.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia