czas lokalny

Encyklopedia PWN

RSS, Rasztrija Swajamsewak Sangh, Narodowy Związek Samopomocy,
indyjska organizacja nacjonalistyczna, związana z Bharatiya Janata Party i Świat. Radą Hindusów (VHP);
celowa działalność na dużą skalę większej lub mniejszej części członków społeczeństwa, nie mieszcząca się, przynajmniej początkowo, w istniejących ramach instytucjonalnych.
rytm
[gr. rhythmós ‘takt’, ‘rytm’],
muz. jeden z podstawowych elementów dzieła muz., regulujący jego przebieg w czasie;
w religii staroż. Grecji bóstwa uosabiające dobroczynny i groźny zarazem żywioł rzek i strumieni;
ekon. pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną we własnym imieniu (często osobiście lub przy pomocy członków rodziny) w małych warsztatach, zatrudniających od 1 do zazwyczaj 25 (czasem 50) pracowników, w zależności od kraju i rodzaju działalności; najstarsza i przez kilka tysiącleci jedyna forma wytwórczości przemysłowej, aż do powstania w czasach nowożytnych manufaktur, a następnie przemysłu fabrycznego.
med. organizacje społ. skupiające osoby zainteresowane problemami udzielania pomocy lub wsparcia chorym z określonego typu trudnościami zdrowotnymi (np. z chorobami serca, cukrzycą, rakiem piersi, autyzmem dziecięcym, chorobą Alzheimera, upośledzeniem umysłowym, schizofrenią);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia