człowiek

Encyklopedia PWN

przestępstwo polegające na handlu niewolnikami, kobietami (nawet za ich zgodą) lub dziećmi;
Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Institut für Wissenschaften von Menschen,
instytucja naukowo-badawcza, założona 1981 przez K. Michalskiego, J. Tischnera i H.-G. Gadamera jako miejsce spotkań i wspólnej pracy naukowej uczonych, intelektualistów i studentów z krajów środkowej, wschodniej i zachodniej Europy oraz budowy jedności europejskiej;
organizacja społ., utworzona 1921;
fr.-pol. tajna organizacja działająca w czasie II wojny świat., → Visigoths-Lorraine.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia